Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
AREJESTRACJA POJAZDÓW A-088 00
BODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW
Sprawdź czy dowód jest już wyprodukowany tutaj
B-097 00