Ostatnio przywołany bilet oraz liczba osób oczekujących na załatwienie sprawy w danej grupie

Grupa spraw Ostatni wyświetlony
numer biletu
Liczba osób oczekujących
na załatwienie sprawy
AREJESTRACJA POJAZDÓW A-083 00
BODBIÓR STAŁYCH DOWODÓW
Sprawdź czy dowód jest już wyprodukowany tutaj
B-078 00
CLicencje, zezwolenia, zaświadczenia transportowe C-003 00
EPrawa jazdy wydawanie, wymiana, wtórniki E-021 00
FPrawa jazdy zatrzymane, cofanie, zwrot F-007 00